โรงเรียนดนตรีโซนาต้า

 กิจกรรมเดือน เมษายน 2561พานักเรียนดนตรีโซนาต้า เข้าศึกษาดนตรี ระยะสั้น ณ ประเทศ สิงคโปร์

นำทีมโดย อาจารย์ ณัชนันทน์ อรรฆภัทรโฆษิต

ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน

อาจารย์ กฤษฎา ยินดีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายดนตรี

ในปีนี้ นักเรียนโรงเรียนดนตรีโซนาต้า ได้เข้าเรียนและจบหลักสูตร ระยะสั้น พร้อมได้รับใบ

Certificate จาก สถาบันดนตรี ณ ประเทศ สิงคโปร์

ในทุกๆปิดเทอม โรงเรียนดนตรีโซนาต้า จะจัดกิจกรรมดนตรีและทัศนศึกษาต่างประเทศ

เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สอบถาม 087 4827253