โรงเรียนดนตรีโซนาต้า 

จัดกิจกรรมเดือน เมษายน 2560 

เปิดโลกกว้างพา นักเรียนดนตรีโซนาต้า เรียนดนตรี ระยะสั้น ณ ประเทศ สิงคโปร์ 

นำโดย ทีมผู้บริหาร โรงเรียนดนตรีโซนาต้า 

อาจารย์ ณัชนันทน์ อรรฆภัทรโฆษิต

ผู้รับใบอนุญาติ

อาจารย์ กฤษฎา ยินดีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายดนตรี

พร้อมด้วยนักเรียนดนตรีโซนาต้า

ในการเรียนดนตรี ระยะสั้น ครั้งนี้ นักเรียนดนตรีโซนาต้า ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับ ใบ Certificate  จากสถาบันดนตรี ณ ประเทศสิงคโปร์