IMG-2444 2.JPG
IMG-2443.JPG

โรงเรียนดนตรีโซนาต้า ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง อคิราห์ แสงยิ่งยงวัฒนา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรายการเปียโน Young Artist Music Contest 2019 และได้รับ  Certificate ระดับชาติ

อาจารย์ ณัชนันทน์ อรรฆภัทรโฆษิต ผู้รับใบอนุญาต และอาจารย์ กฤษฎา ยินดีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายดนตรี ขอแสดงความยินดี