OUR SCHOOL

การพิจารณาตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีให้ลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการเรียนดนตรี ถ้าเราเริ่มต้นเรียนกับผู้เชียวชาญ จะทำให้เด็ก มีทักษะที่ถูกต้อง ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ใหม่ โรงเรียนดนตรีโซนาต้าเป็นผู้นำหลักสูตรดนตรี จากต่างประเทศเข้ามาสอน เพื่อให้ นักเรียนได้ใช้ ตำราเรียน ที่สนุก และได้เรียนบทเพลงที่ไพเราะ ใช้เวลาเรียนไม่นานก็เล่นเป็น  โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความเหมาะสมของราคาเรียนเป็นหลัก  เราเลือกวัดผลจากสถาบันชั้นนำจากประเทศ เวียนนา อังกฤษ จีน